Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Sortuj według

Moje refleksje na temat superwizji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 137-139
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.020.12364

Recenzje

Recenzje/Reviews

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 235–242
Data publikacji online: 29 października 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.028.13083