Artykuły

Sortuj według

Zasada dobra dziecka w praktyce orzeczniczej polskich sądów

Homo et Societas, Nr 3/2018, s. 110-118
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/25436104HS.18.009.12310

Administracyjne prawo ustrojowe

Opieka wytchnieniowa jako nowe zadanie dla organów samorządu terytorialnego – przegląd dotychczasowej praktyki prawnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 144-161
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.008.12902