Artykuły

Sortuj według

From a Natural Object to a Medical Resource: The Production of Knowledge about Petroleum by Johann Jakob Lerche

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 9-28
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 110.4467/0023589XKHNT.20.010.11991