Artykuły

Sortuj według

Szkolnictwo elementarne dekanatu olkuskiego w świetle Rapportów z popisów przeprowadzonych w latach 1821–1824  

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 49–73
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.012.11993