BIOGRAFIE

Sortuj według

Józef Pieter – pedagog, psycholog, organizator szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 107–128
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.015.11996