Artykuły

Sortuj według

New Raw Materials from the New World: Transfer of Knowledge to Polish Pharmacies.

ORGANON, 2020, Volume 52, s. 31-46
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/00786500.ORG.20.002.12928

Recenzje i omówienia

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Nie tylko kurs historii naturalnej. Księżnej Anny Jabłonowskiej zbiór „wszystkich przedmiotów dociekań rozumu człowieka”

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 137–160
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.005.13389

Z życia naukowego

Innowacje w rolnictwie – tradycje i współczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 151-154
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.010.14223

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2,
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.016.11997

KRONIKA

Historia leków naturalnych – nowa odsłona

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 211–220
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.045.16976

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2021 ROKU

Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2021 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 3, s. 149–155
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.028.16331