Artykuły

Sortuj według

New Raw Materials from the New World: Transfer of Knowledge to Polish Pharmacies.

Volume 52, s. 31-46
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/00786500.ORG.20.002.12928

Źródła wiedzy panien apteczkowych: tradycje słowiańskie czy śródziemnomorskie?

Tom 29 (2023) Zeszyt 1, s. 323-334
Data publikacji online: wrzesień 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.016.18457

Recenzje i omówienia

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Nie tylko kurs historii naturalnej. Księżnej Anny Jabłonowskiej zbiór „wszystkich przedmiotów dociekań rozumu człowieka”

Issue 1, s. 137–160
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.005.13389

Z życia naukowego

Innowacje w rolnictwie – tradycje i współczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 151-154
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.010.14223

RECENZJE

Recenzje

Issue 2,
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.016.11997

KRONIKA

Historia leków naturalnych – nowa odsłona

Issue 4, s. 211-220
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.045.16976

Druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”

Issue 4, s. 275-285
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.054.18796

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2021 ROKU

Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2021 r.

Issue 3, s. 149-155
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.028.16331

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2022 ROKU

Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Issue 3, s. 219–225
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.035.18415