ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Sortuj według

Bronisław Piłsudski, Dziennik 1883–1885, oprac. Jolanta Żyndul, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2021, ss. 591

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 148-152
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.019.15833

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 147–151
Data publikacji online: 25 czerwca 2020