Artykuły

Sortuj według

Duch Dziejów i uroki parytetu. O recepcji polskiej poezji w Szwecji po 1989 roku

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 28-43
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.004.12217