Artykuły

Sortuj według

Problemy bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Koncepcje polskie a realia geopolityczne (1919–1932)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 657-679
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.035.12489

Józef Beck o swych partnerach zagranicznych oraz w ich oczach

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 81-97
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.007.12194

WSPOMNIENIA

In memoriam: Andrzej Walicki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 163–175
Data publikacji online: 17 grudnia 2020