Artykuły

Sortuj według

O teorii wartości artystycznej (estetycznej) Stefana Morawskiego

Principia, 2002, Tom 32-33, s. 159-188

Blok tematyczny poświęcony pracy badawczej profesora Stefana Morawskiego

Fenomenologia, film i awangarda. O inspiracjach Stefana Morawskiego

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 3 (49) „Powrót futuryzmów”,
Data publikacji online: wrzesień 2021