KSIĄŻKI I ZDARZENIA

Sortuj według

PERCEPCJA - NAZYWANIE - PRAWDA

Od Brentana do Husserla. Ontologia intencjonalności

Principia, 1997, Tom 18-19, s. 71-94

* * *

W sprawie Ingardenowskiej koncepcji intuicji przeżywania

Principia, 1996, Tom 15, s. 137-152

WOKÓŁ HISTORII FILOZOFII

BYT A POZNANIE

Późna teoria intencjonalności Brentana

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 99-125