Agnieszka Jelewska

W kręgu idei

Sortuj według

(Post)colonial Sensations. Remote Sensing Technologies and Cultural Memory in Art and Science

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 40-53
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.013.12377

Pejzaże kultury

Projekt nauki wspólnotowej: społeczne monitorowanie skutków katastrofy ekologicznej Deepwater Horizon

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021