Informacje o autorze:

Wydział Polonistyki UJ

Artykuły

Sortuj według

Atlas Księstwa Połockiego – wprowadzenie

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 1-18
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.007.8241

The Atlas of the Principality of Polotsk – an Introduction

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 19–36
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.008.8266

Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580): propaganda, genologia i tworzenie wiedzy geograficznej

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 127–155
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.004.7893

Nowa edycja Confessio fidei Abrahama Kulwiecia

Terminus, 2014, Tom 16, zeszyt 3 (32), s. 367-377
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.14.015.3092

Wielopiśmienność Wielkiego Księstwa Litewskiego: nowe perspektywy badawcze

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) 2014: Pogranicze - inna literatura, inna historia?, s. s. 11–21
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.019.2820

Nieznane polskie subskrypcje do emblematów Ottona van Veen i Hermana Hugona. Przyczynek do funkcjonowania zachodniej grafiki religijnej w kulturze staropolskiej

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 47-68
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.002.0465

Unknown Polish Subscriptions to the Emblems of Otto van Veen and Herman Hugo: A Study on the Functioning of Western Religious Engravings in the Old-Polish Culture

Terminus, 2019, Special Issue 1 (2019), s. 1-29
DOI 10.4467/20843844TE.19.024.11285

Polska szesnastowieczna propaganda wojenna w działaniu: przypadek Atlasu Księstwa Połockiego (1580)

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 3 (44), s. 477–510
Data publikacji online: 11 listopada 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.014.8881

The Poetical Map of Europe: Jan Kochanowski’s Ode II 24 and Its Cartographical Dimensions

Terminus, 2018, Special Issue (2018), s. 81–112
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.013.9896

Artykuły

Komentarze do wystawy Wisła królowa polskich rzek w Muzeum Narodowym w Krakowie

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 407-424
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.019.16563

Artykuły i przyczynki

Źródła, konteksty i okoliczności powstania Ody o zdobyciu Połocka Jana Kochanowskiego

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 359–400
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.014.6824

The Use of Books in 16th-century Vilnius

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 2 (27), s. 67–184
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843844TE.13.013.1570

Edycje i przekłady

Panegiryk Do Jakuba z Sienna a początki poezji humanistycznej w Krakowie w XV wieku

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 4 (29), s. 485-512
Data publikacji online: 15 kwietnia 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.032.1734

Recenzje i omówienia

Recenzja: Meredith K. Ray, Daughters of Alchemy. Women and Scientific Culture in Early Modern Italy, Harvard University Press, Cambridge (MA), London, 2015, 291 stron, ilustracje, indeks

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 3 (40), s. 301–309
Data publikacji online: 2016

Nowa edycja traktatu Andrzeja Wolana o wolności

Terminus, 2011, Tom XIII zeszyt 24, s. 149-159
Data publikacji online: 22 maja 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.009.0039

Companion to Emblem Studies, Ed. Peter M. Daly

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 273-276
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.014.0477

Elisabeth A. Sutton, Capitalism and Cartography In the Dutch Golden Age, The University of Chicago Press, Chicago and London 2015

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45), s. 817–822
Data publikacji online: 2017