Artykuły

Sortuj według

Emblematyczne śpiewniki? O pograniczu między muzyką a obrazem w siedemnastowiecznych niderlandzkich zbiorach emblematów

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 243-261
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.011.0474