Artykuły

Sortuj według

Poema de vanitate mundi Jakuba Baldego jako kontynuacja tradycji emblematycznej oraz przejaw siedemnastowiecznego manieryzmu

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 219-242
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.010.0473

Między konwencją drukarską a fonetyką dawnego języka

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 191-198
Data publikacji online: 2 września 2013
DOI 10.4467/2084395XWI.12.017.0872

Artykuły i przyczynki

Dwa staropolskie przekłady Poema de vanitate mundi Jakuba Baldego wobec oryginału

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 95-110
Data publikacji online: 22 czerwca 2011