Bartłomiej Czarski

Artykuły

Sortuj według

Lemmata w staropolskich konstrukcjach stemmatycznych jako przejaw hybrydyzacji gatunkowej

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 157-178
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.007.0470

Lemmas in the Old-Polish Armorial Poetry as a Manifestation of Genre Hybridisation

Terminus, 2019, Special Issue 1 (2019), s. 53-80
DOI 10.4467/20843844TE.19.026.11287