Artykuły

Sortuj według

Francuska waltornistyka a adaptacja mechanizmów wentylowych w XIX wieku

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 45 (2/2020), s. 5-24
Data publikacji online: 27 lipca 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.003.12530

The French Art of the Natural Horn Playing and the Adaptation of Valve Mechanisms in the 19th Century

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 45 (2/2020), s. 5–22
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.028.13901