Artykuły

Sortuj według

Adam Franciszek Epler (1902–1940) – zapomniany muzyk międzywojennego Lwowa

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 45 (2/2020), s. 25-60
Data publikacji online: 27 lipca 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.004.12531