Artykuły

Sortuj według

Sinfonietta na orkiestrę smyczkową Weroniki Ratusińskiej w kontekście problematyki (pod)gatunkowej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 45 (2/2020), s. 61-86
Data publikacji online: 27 lipca 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.005.12532

Sinfonietta for String Orchestra by Weronika Ratusińska in the Context of the Issue of (Sub)Genre

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 45 (2/2020), s. 59–84
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.030.13903