CV:

Dr hab. Alicja Żywczok, prof. UŚ ‒ Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki. Adres do korespondencji: ul. Michała Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice; e-maile: alicjazyw@wp.pl, alicja.zywczok@us.edu.pl

STUDIA I ROZPRAWY. Z HISTORII POLSKICH IDEI PEDAGOGICZNYCH

Sortuj według

Trwanie i humanizacja rodu ludzkiego. Recepcja dorobku kulturowego Stanisława Wawrzyńca Staszica

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 39-58
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.003.12237

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Dodawanie otuchy jako forma wzmocnienia ludzkości nie tylko w czasie pandemii. Międzygeneracyjna transmisja przesłania Wincentego Kadłubka

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 247-262
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.013.13943