Mika Olchowik

Artykuły

Sortuj według

Uchwycić ulotne: Analiza For a Drummer George’a Brechta oczami wykonawcy

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 45 (2/2020), s. 87-108
Data publikacji online: 27 lipca 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.006.12533

Capturing Ephemerality: George Brecht’s For a Drummer from the Perspective of a Performer

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 45 (2/2020), s. 85–104
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.031.13904