CV:

Dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW, Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, uniwersytet Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; e-mail: mcichosz[at]ukw.edu.pl

STUDIA I ROZPRAWY. W SŁUŻBIE NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

Sortuj według

Kształtowanie polskiego systemu oświaty (lata 1960–1973) w kontekście założeń realnego socjalizmu

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 95-112
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.006.12240