CV:

Dr hab. Małgorzata H. Kowalczyk, prof. UMK, Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń e-mail: mh.kowalczyk[at]op.pl

STUDIA I ROZPRAWY. W SŁUŻBIE NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

Sortuj według

Współczesne koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób z zaawansowanymi przejawami zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 113-130
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.007.12241