CV:

Dr Karolina Kmiecik-Jusięga, Institute of Educational Sciences, Jesuit University Ignatianum in Cracow, ul. Kopernika 24, Kraków; e-mail: karolina.kmiecik-jusiega[at]ignatianum.edu.pl

STUDIA I ROZPRAWY. W SŁUŻBIE NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

Sortuj według

Szpakowisko. A Story about a Youth Movement Supporting the Building of a Group Identity of (Self)Excluded People

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 197-210
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.012.12246