CV:

Dr hab. Barbara Nowak, prof. UP, Instytut Spraw Społecznych, Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków.

STUDIA I ROZPRAWY. W SŁUŻBIE NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

Sortuj według

Działania wychowawczo-edukacyjne jako forma wsparcia aresztantów i aresztantek na terenie województwa krakowskiego w czasach II Rzeczypospolitej i ich aktualność we współczesnej readaptacji społecznej

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 229-250
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.014.12248