CV:

Dr Hanna Karaszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji; ul Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań e-mail: hkuam[at]amu.edu.pl

STUDIA I ROZPRAWY. W SŁUŻBIE NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

Sortuj według

Mediacja jako pozasądowa metoda rozwiązywania sporu – perspektywa historyczna i współczesna

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 267-284
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.015.12250