CV:

Mgr Mirosław Mielczarek, doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na Wydziale Nauk Pedagogicznych, ul. Częstochowska 102, 98-331 Stara Brzeźnica; e-mail: mirek91.m[at]gmail.com

STUDIA I ROZPRAWY. W SŁUŻBIE NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

Sortuj według

Sport jako metoda instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 285-304
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.016.12251