Artykuły

Sortuj według

Płeć w muzyce tradycyjnej – przegląd nowych wyzwań badawczych etnomuzykologii polskiej XXI wieku

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 45 (2/2020), s. 109-126
Data publikacji online: 27 lipca 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.007.12534

Gender in Traditional Music: An Overview of the New Challenges Related to Polish Ethnomusicology in the 21st Century

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 45 (2/2020), s. 105–120
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.032.13905