o. Jacek Woroniecki OP

Informacje o autorze:

A d am J a c e k Wo r o n i e c k i OP (1878–1949) – polski dominikanin, teolog, filozof, pedagog i etyk. Studiował nauki przyrodnicze, filozoficzne i teologiczne na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu. W 1906 roku przyjął święcenia kapłańskie w Lublinie, a w 1909 roku wstąpił do zakonu kaznodziejskiego. W latach 1922–1924 był rektorem KUL, który współtworzył od 1919 roku. Następnie został dziekanem Wydziału Teologicznego KUL (1924–1929); od 1929 roku był profesorem Collegium Angelicum w Rzymie. Wybitny znawca doktryny tomistycznej, autor około 300 prac z zakresu teologii moralnej, etyki, pedagogiki i socjologii tomistycznej, pasjonat historii oraz polskiej literatury i sztuki. Propagator katolickiego uniwersalizmu i obiektywizmu, a także katolickich ideałów wychowawczych, opartych na miłości Boga, bliźniego i ojczyzny. W swych pismach ukazywał konieczność ciągłego kształtowania władz psychicznych: uczuć, woli i intelektu. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 7 grudnia 2004 roku w Krakowie. Do jego najbardziej znanych dzieł należą: „Katolicka etyka wychowawcza”, „Katolickość tomizmu”, „Około kultu mowy ojczystej”, „Pełnia modlitwy”, „Tajemnica Miłosierdzia Bożego”. Por. „Woroniecki Jacek Adam”, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9 (Lublin: Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, 2008).

ARCHIWUM

Sortuj według

Wytyczne wychowania (wybór i oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 321-326
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.018.12253

Nasz brak tradycji wychowawczej (wybór i oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 327-330
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.019.12254

Społeczeństwo a wychowanie (oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 389-401
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.021.13951

Oświata a wychowanie (oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 403-415
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.022.13952