Artykuły

Sortuj według

Samuel Brzeżewski o ludziach i drzewach, czyli emblematyka w kazaniu Oliwa wdzięcznoozdobnej zieloności

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 95-118
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.004.0467