Artykuły

Sortuj według

Lekarz potrzebny od zaraz? Wizerunek medialny zagranicznych medyków w polskiej prasie

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First,
Data publikacji online: 26 kwietnia 2022

Z problemów aktualnych

Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 9-32
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.019.12090