Artykuły

Sortuj według

Migracje wielokrotne w Europie: polscy migranci w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Niemczech

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 7-29
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.009.12325

Prawo a doświadczenie migracyjne

Infrastruktura delegowania pracowników: przykład transgranicznego sektora opieki domowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 3 (185), s. 15-40
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.019.16126