Artykuły

Sortuj według

Migracje wielokrotne w Europie: polscy migranci w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Niemczech

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 7-29
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.009.12325

Infrastruktura delegowania pracowników: przykład transgranicznego sektora opieki domowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First,
Data publikacji online: 6 września 2022
DOI 10.4467/254449 72SMPP.22.019.16126