CV:

Iwona Słomak – Associate Professor, University of Silesia, Faculty of Humanities, Institute of Literary Studies. Research interest: poetics, rhetoric, ancient and Neo-Latin drama, reception of ancient literature. Recent publications: Denis Petau, Carthaginenses. Kartagińczycy (edition with translation and commentary, 2019); Kobiety fenickie Lucjusza Anneusza Seneki. Opracowanie monograficzne (2019; with Tomasz Sapota); “Tragedy According to Jacobus Pontanus and the Tradition of Antiquity”, Terminus 22 (2020), issue 3(56); “‘Phoenissae’, ‘Phoenissa’, ‘Thebais’: The Title of Seneca’s Phoenician Women”, Philologia Classica 15 (2020), fasc. 1 (with Tomasz Sapota).

Artykuły

Sortuj według

Militaria w wybranych modlitewnikach XVIII wieku – wobec tradycji emblematycznej

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 69-84
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.003.0466

Tragedy According to Jacobus Pontanus and the Tradition of Antiquity

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 3 (56), s. 187-208
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.011.12369

Katon Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (Lyr. II 6) i exercitia Seneciana

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 1 (58), s. 1–24
Data publikacji online: 20 stycznia 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.001.13260

Military Themes in Selected Eighteenth-Century Prayer Books in Relation to the Emblem Tradition

Terminus, 2019, Special Issue 1 (2019), s. 107-138
DOI 10.4467/20843844TE.19.028.11289