Margaret Ohia-Nowak

Afiliacja: Niezależny badacz

W kręgu idei

Sortuj według

Słowo „Murzyn” jako perlokucyjny akt mowy

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 195-212
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.023.12583