Omówienia i rozbiory

Sortuj według

Rzecz o historii naturalnej, zwierzęcych skórach i sztuce – recenzja Spekulatywnej taksydermii (Speculative Taxidermy) Giovanniego Aloiego

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 301-311
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.029.12589