Artykuły

Sortuj według

Informacje o przynależności związkowej jako dane chronione szczególnej kategorii

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 251-258
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.023.12610

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych – dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania z perspektywy praw człowieka

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 173-188
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.014.15688