Artykuły

Sortuj według

Organizacja związkowa jako administrator – wybrane zagadnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 259-270
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.024.12611