Artykuły

Sortuj według

The Use of Atypical Forms of Employment with the Aim of Professional Activation of the Unemployed

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 271-280
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.025.12612