Kronika wydarzeń naukowych

Sortuj według

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 393-401
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.029.12525