CV:

Zakład Kulturowych Studiów Miejskich - Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pejzaże kultury

Sortuj według

Artywistyczne praktyki mapowania przeciw kryzysom. W stronę miejskiej potencjalności

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 444–460
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.039.12843