François Apéry

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

The Cabinet de mathématiques of the Henri Poincaré Institute in Paris

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 97–108
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.021.12604