Część 1 Zarządzanie w turystyce

Sortuj według

Coopetition as a New Form of Managing the Tourist Offer on the Polish-German Border

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 205–218
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.018.12678