CV:

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Artykuły

Sortuj według

Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 176-184
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.017.12770

Wdrażanie systemu HB-HTA

Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 247–258
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.028.14272