CV:

Instytut Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Artykuły

Sortuj według

Artykuły i rozprawy

Fake newsy na temat wojny w Ukrainie w świetle projektu „Zgłoś Trolla”

Zeszyty Prasoznawcze, First View, Tom 66, Numer 1 (253), s. 11–32
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.002.17194