CV:

Reporterka i absolwentka dziennikarstwa na University of Washington, Seattle; studentka Public Health w Nowym Yorku; The School of Global Public Health, New York University, United States;

Materiały

Sortuj według

Digital Trauma: The Reality and The Mean World. Media Coverage of Black Lives Matter Protests during Covid-19 Pandemic in the USA

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 123-140
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.034.12700

Inne

The Failure of Media Mediation and Digital Trauma

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 123–125
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.015.13480