Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Janicjusza

Terminus, 2011, Tom XIII zeszyt 24, s. 87-100
Data publikacji online: 22 maja 2012
DOI 10.4467/20843844TE.11.005.0035