Artykuły

Sortuj według

Początki kryminologii w Polsce. Od ery prepozytywistycznej do pełnego pozytywizmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 491-509
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.036.12761