Artykuły

Sortuj według

Powoływanie ławników do sądów pokoju i Sądu Okręgowego w Łodzi w pierwszych latach Polski międzywojennej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 529-543
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.037.12762