Artykuły

Sortuj według

Sądownictwo powszechne w II Rzeczypospolitej (1917–1939). Założenia organizacyjne, budowa struktur, funkcjonowanie

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 745-759
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.041.12495