Artykuły

Sortuj według

Ewolucja czy rewolucja? Przemiany rodziny na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 823-837
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.046.12500